Условия на употреба

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЗЛВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ДРУГ САЙТ НА HERBALIFE ИЛИ ДА ЗАКУПУВАТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ HERBALIFE.

Настоящето споразумение се сключва между Herbalife International of America, корпорация от Невада (наричана "Компанията" или "ние") и вас. Това споразумение определя правните условия и срокове за вашата употреба на този уеб сайт и други уеб сайтове на Herbalife, както и за вашето закупуване и/или употреба на всякакви стоки, услуги на Herbalife или във връзка с бизнес възможността на Herbalife (колективно наричани "Предложения"). Това споразумение също така осигурява информация относно това как да станете дистрибутор на Herbalife.

вашето използване на сайта/овете на Herbalife, включително всички уеб страници (колективно наричани "сайта") и цялата информация, данни, текст, софтуер, информация, снимки, звуци или други материали (колективно наричани "съдържанието"), съдържащи се в него, или вашето използване или покупка на други предложения, потвърждават вашето приемане на това споразумение и подлежат на съответствие със роковете и условията на това споразумение

Ако не сте удовлетворени от този сайт или неговите предложения, ваша собствена отговорност е да спрете да използвате сайта или други предложения, с изключение на ясно изразеното в секция 6 на това споразумение (Клиентска гаранция на Herbalife)

1. МОДИФИКАЦИИ

Запазваме си правото по всяко време да:

Правим промени в сроковете и условията на това споразумение;Да подобряваме, да допълваме, модифицираме или спираме сайта или други предложения, както и всяка част от сайта или други предложения, по всяко време и по няша собствена преценка.

Всички промени в това споразумение ще влизат в сила незабавно след уведомление, което може да ви бъде предоставено по електронна поща или да бъде показано на сайта (оттук нататък наричано "Уведомлението"). Вашето използване на сайта или други предложения след такова уведомление ще се счита за приемане на такива промени. Уверявайте се, че преглеждате това споразумение периодично, за да се запознавате с най-последната му версия.

сайтът или други предложения, частично или цялостно, могат да бъдат подобрявани, модифицирани или спирани по наша собствена преценка. Всички подобрения, допълнения или модификации на сайта или други предложения ще подлежат на това споразумение.

2. ДОСТЪП

Трябва да имате достъп до Интернет и плащате такси за обслужване, свързани с такъв достъп за да можете да използвате сайта. Освен това, вие трябва да имате налично цялото оборудване, необходимо за да получите достъп до Интернет. Вие сте и ще остане единствено отговорни за закупуването, сглобяването, монтажа, зареждането, експлоатацията и поддръжката на хардуерни, софтуерни, телефонни (кабелни или други) услуги, както и услугата за интернет достъп до личния си компютър и за всички свързани с тях разходи. Вие носите отговорност за сканиране на вашия хардуер и софтуер за компютърни вируси и други свързани с това проблеми преди да ги използвате. Ние нямаме задължение или отговорност за грешки или повреди, свързани с неизправности или повреди на вашия хардуер или софтуер.

3. ГОДНОСТ

Вие заявявате и гарантирате, че сте най-малко на 18 години. Herbalife продуктите и бизнес възможността на Herbalife не могат да бъдат предлагани, транспортирани във или продавани във всяка страна извън тези страни, които са предварително упълномощени от Herbalife. За списък на тези държави, моля натиснете тук: Оторизирани Държави. Herbalife разширява на продажбите си на други пазари, съответно моля проверявайте за актуализации периодично.

4. НЕЗАВИСИМИ ДИСТРИБУТОРИ НА HERBALIFE

Продуктите и услугите на Herbalife се продават чрез мрежата на Herbalife от независими дистрибутори. За да закупите Herbalife стоки или услуги, не е нужно да сте независим дистрибутор. Ако обаче желаете да станете независим дистрибутор на Herbalife, моля, обадете се на Herbalife на телефон 1-866-866-4744.

5. УЕБ САЙТОВЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДИСТРИБУТОРИ НА HERBALIFE

Независимите дистрибутори на Herbalife могат да имат свои собствени уеб сайтове в интернет. Задължение на всеки независим дистрибутор е да гарантира, че уеб съдържанието на сайта е точно и че има пълно съответствие с всички правила, политики и процедури на Herbalife, включително без ограничение, Правилник за поведение & Дистрибуторски политики на Herbalife, Herbalife в САЩ Интернет, чрез поръчка по пощата и Регламенти "Lead Generation", както и всички приложими федерални и щатски закони и разпоредби. HERBALIFE НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ИЛИ СВЪРЗАНА ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪС САЙТОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДИСТРИБУТОРИ.

6. КЛИЕНТСКА ГАРАНЦИЯ НА HERBALIFE

Herbalife гарантира качеството на всеки продукт, който носи името Herbalife и удостоверява, че продуктите, произведени за това, отговарят на високите стандарти за свежест и чистота на употреба от клиента. Ние сме уверени, че нашите клиенти ще намерят нашите продукти задоволителни във всяко едно отношение. Въпреки това, ако поради някаква причина, клиент на дребно, който не е напълно удовлетворен всеки продукт, закупен от Herbalife дистрибутор, клиентът може да поиска възстановяване на сумата от доставчика в срок от тридесет (30) дни от датата, на която клиентът получава продукта. (Клиенти, пребиваващи в Уайоминг може да надвишат 30-дневния срок за възстановяване.) Клиентът ще бъде инструктиран да върне продукта или неизползваната част от него, на дистрибутора, от които е закупил продукта. Дистрибуторът трябва да предложи на клиентите пълен кредит към закупуването на други продукти Herbalife или пълно възстановяване на покупната цена. Тази гаранция е ограничена само от гледна точка на някои специфични гаранции, свързани с или прилагащи се към някои продукти и не се прилага за продукт, който е умишлено повреден или с който умишлено е злоупотребено.

7. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ И ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако се предостави информация на сайта, вие се съгласявате да се предоставя точна, актуална и пълна информация за вас, когато това бъде поискано и вие се съгласявате да се поддържа и актуализира тази информация както е уместно. В съответствие с нашата политика за поверителност, ние може да разкрием информация за вас, която събираме чрез сайта или по друг начин, на трети лица. За повече информация, моля, вижте нашата пълна Политика на поверителност. Всяка промяна в Политиката на поверителност ще бъде ефективна веднага след известието й. Използването на сайта или други предложения след това предупреждение ще се счита за приемане на тези промени. Не забравяйте да се преглеждате Политиката на поверителност периодично, за да си гарантирате, че сте запознати си с най-новата й версия.

8. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

вие сте отговнорни за всяко съдържание, което ни изпращате.

Не можете да използвате сайта или други предложения, или всякаква информация, която получите от сайта или други предложения, за:

вмешателство на употребата на друг потребител на сайта или другите предложения;

провеждане на незаконна дейност;

умишлно подвеждане или вреда на непълнолетни лица по никакъв начин;

представяне на вашата идентичност невярно или всякакви афилиати, които можете да имате;

модифициране, адаптиране, под-лицензиране, превод, продажба, обратен инженеринг или разформироване на част от сайта или другите предложения;

промяна или премахване на запазено право, търговска марка или други права на собственост;

"frame", "mirror" или "deep link" на всякаква част от сайта или другите предложения без предварителното писмено оторизиране; или

свръзване към всякаква страница в рамките на сайт или други предложения, които правят изявления относно лечебни или подобряващи здравето сили или вещества, независимо дали или не такива вещества се произвеждат, продават, или дистрибутират от нас.

9. УПОТРЕБА НА АДРЕСИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТОЗИ САЙТ

Когато използвате адресите на електронна поща, които са ви предоставени на или чрез сайта или други предложения, вие се съгласявате да не предавате на никое лице:

всяко съдържание, което е незаконно, измамно, заплашително, обидно, клеветничеата, обидно, вулгарно, нецензурно, вредно, заплашително, заплетено, нарушаващо нечий личен живот, пълно с омраза или е расистки, етнически или по друг начин осъдително, или е предмет на споразумение за поверителност , или нарушава нашите или интелектуална собственост на трети страни или други права;всяка непублична информация за дружество;

всяка търговска тайна; или

всякакъв компютърен код, файлове или програми (например, компютърен вирус), предназначени да прекъсват, унищожават, застрашават сигурността на или ограничават функционалността на устройството. Спамът е строго забранен. Спамът е определен за тази цел като изпращане на нежелани съобщения за всички лица, организации, дискусионни групи, форуми, електронна поща списъци или други групи или списъци, освен ако предварително разрешение е била получено от електронната поща на получател, ако изрично позволява изпращане на електронна поща съобщение към тях, или ако бизнес или лични отношения вече са установени с получателя на електронна поща. АКО ПОЛУЧИТЕ НЕЖЕЛАНИ СПАМ СЪОБЩЕНИЯ ОТ НЯКОЙ КОЙТО ПРОДАВА ИЛИ ОПИСВА ПРОДУКТИТЕ НА HERBALIFE ИЛИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТТА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С НАС, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ НУЖНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

използването на фалшиви заглавия в електронната поща или фалшифициране, подправяне или промяна на произхода на електронната поща във връзка с Herbalife и / или нейните продукти и услуги, е забранено.Ако дадено лице или организация, показва, че те не искат да получават електронна поща, вие се съгласявате да не изпращате електронна поща на такова лице или структура. Ако човек първоначално се съгласява да получава електронна поща, но по-късно иска да спре получаването на електронна поща, трябва да спазвате това искане.

Herbalife забранява извършване на някоя от горепосочените дейности чрез използване на услугата от друг доставчик, сервизен доставчик на услуги по електронна поща или по друг начин.

10. НАШИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът и другите предложения и софтуер, използвани на сайта и други предложения съдържат информация, която е защитена с авторски права, търговски марки, закони за търговска тайна, сервизни марки, патенти и / или други права на собственост и закони (колективно, "Законите за интелектуалната собственост"). Освен това, съдържанието, съдържащо се в рамките на сайта или другите предложения или спонсорираните реклами, в информацията, представена за Вас чрез сайта или други предлагани или в информацията, представена ви от рекламодателите, са защитени от Закона за интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не променяте, давате под наем, лизинг, кредит, продавате, разпространявате или създавате производни на базата на сайта или другите предложения, изцяло или отчасти, освен с разрешение от нас, в писмен вид, да извършвате това.

11. СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ УПОТРЕБАТА

©2003 Herbalife International of America, Всички права запазени. Herbalife International of America е собственик и оператор на сайта и / или другите предложения във връзка с други лица по силата на договорни отношения. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, качвате, изпращате или разпространявате материали от сайта или другите предложения по никакъв начин без нашето предварително писмено разрешение. Вие не можете да променяте никакви материали, съдържащи се в рамките на сайта или другите предложения, нито да използва такива материали за други цели. Вие се съгласявате, че няма да придобивате право на собственост по интелектуална собственост чрез използването на сайта или другите предложения.

Ние ви даваме ограничен, неизключителен, непрехвърлим на трети лица, не-преотстъпващ се лиценз за ползване на съдържанието на сайта единствено с цел показване на сайта или други предложения по време на използването на Интернет. При съблюдаване на това свидетелство, нямате право да извършвате временно или постоянно копие на сайта или другите предложения или съдържание, за медийни или за всякакви други цели. Ние не прехвърляме правото на собственост на никакво съдържание на вас. Ние си запазваме всички права, правото на собственост и интереса в цялото съдържание. Нямате право да продавате, препродавате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да предавате никаква част от софтуерните части на сайта или другите предложения под форма, подходяща за четене. Вие не може да прехвърляте никаква част от сайта или другите предложения на трети лица.

Herbalife, логото и името на продуктите, произведени, продавани, продадени или дистрибутирани от Дружеството, са търговски марки и / или марки за услуги на Herbalife International of America, Inc, или нейните клонове. Всички други търговски марки, сервизни марки и лога, използвани на сайта или другите предложения са търговски марки или лога на съответните им собственици.

12. ПОДАВАНЕ НА ИДЕИ

Ако изпратите някакви идеи, предложения или препоръки за нас, ние имаме право да ги използваме безплатно по начин, който ние считаме за подходящ, включително публикуване в Интернет. Можете да следите идеите и материалите в този сайт, ако сте получили подходящо авторско право и друго разрешение да пускате такива материали и да ни разрешите да използваме такъв материал без ограничение. Вие се съгласявате, че няма да нарушавате правата на трети страни, включително поверителност, публичност и права на интелектуална собственост и собственост, като например авторско право или права по търговски марки.

13. АТЕСТАТИ

Хората, които дават продуктови или бизнес атестати на нашия сайт или другите предложения отразяват реалния си индивидуален опит; тези атестати са само анекдотични, и може да бъдат необичани.

14. ВРЪЗКИ

Ние можем да предоставяме връзки към сайтове или ресурси на трети лица . Нашата разпоредба за такива връзки не е одобрение на всяка информация, продукт или услуга, постигнато чрез такава връзка. Тъй като ние нямаме никакъв контрол над сайтовете или ресурсите на трети лица, ние не можем да носи отговорност или задължение за съдържанието или за зависимостта си от всякакво съдържание, установено за тези сайтове или ресурси на трети лица.

15. ГРЕШКИ

Въпреки че се опитваме да се запазим целостта на обекта и другите предложения, ние не правим никакви гаранции за точността и пълнотата на сайта или другите предложения. Ако смятате, че сте открили грешка в сайта или другите предложения, моля свържете с нас на 866-866-4744 и включете, ако това е възможно, описание на грешката, нейният URL адрес и всички свои данни. Ние ще направим разумни усилия да отговорим на Вашите проблеми.

16. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Като използвате сайта или другите предложения, вие изрично се съгласявате, че:

 

Сайтът и другите предложения са осигурени на основа "както са" и "както са налични". Ние отхвърляме всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали изрично изразени или предположени, включително но не ограничено до предположени гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушение, с изключение на изрично упоменатото в частта от това споразумение, озаглавена Клиентска гаранция на Herbalife.Ние не даваме никаква гаранция, че (1) сайтът или другите предложения ще отговорят на вашите изисквания; (2) сайтът или другите предложения ще бъдат непрекъснати, навременни, безопасни или без грешки; (3) резултатите, които могат да бъдат получени от употребата на сайта или другите предложения ще бъдат точни и надеждни; или (4) всякакви грешки на сайта или другите предложения ще бъдат коригирани.Използването на сайта или други предложения е на ваш собствен риск. На съвети, декларации и становища, не трябва да се разчита при вземане на важни лични, медицински, юридически и финансови решения. Можете да се консултирате с професионалист, за да получите конкретни съвети, подходящи за вашите обстоятелства. Вие носите отговорност за всички вреди на вас или на трети лица, причинени пряко или непряко от всякакви материали, които изтегляте или получавате чрез сайта или другите предложения. Ние не можем да бъде подведени под отговорност за щети или вреди, които се дължат на вируси или други разрушителни материали.Ние не поемаме ангажименти или гаранции по отношение на уеб сайтове на независими дистрибутори, включително гаранции за продаваемост или пригодност за целта. Не трябва да се основавате на поемане на ангажименти или гаранции, съдържащи се във всички уеб сайтове на независими дистрибутори.

Дружеството трябва да одобри допълнителни гаранции в писмена форма.

Вие се съгласявате да не държите под отговорност нас, нашите служители, директори, служители, агенти, посочени представители, независими дистрибутори или на нашите доставчици за преки, косвени, случайни, последващи или примерни вреди (включително, например, обезщетения за загуба на печалби, загуба на репутация, както и загуба на данни), дори когато сме били информирани, че тези загуби могат да възникнат, които загуби са резултат от:

невъзможността за достъп до Вашите регистрационни данни по всяко време;

вашето участие като независим дистрибутор на Herbalife;

вашата употреба или невъзможност за употреба на сайта или вашето закупуване или употреба ан другите предложения;

неоторизиран достъп до или промяна на вашите прехвърляния или данни; или

действията на трета страна, свързани със сайта или другите предложения.

С настоящето се отказвате от всякакви искове във връзка с това, независимо от това дали се основават на договорни, закононарушителни или други причини, дори ако сме били предупредени за възможността от подобни щети. В зависимост от приложимитата компетентност, някои от ограниченията, съдържащи се в този раздел може да се прилагат за вас.

17. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и да не държите отговорни нас, нашите офиси, директори, служители, агенти, назначени лица, независими дистрибутори и представители, от всички искове, щети, загуби, разходи (включително разумни такси за адвокати) или други разходи, които възникват директно или индиректно от или са свързани по някакъв начин с:

вашите действия и пропуски във връзка със сайта или неговите предложения;

действията или пропуските на лица във връзка със сайта или другите предложения, които лица използват вашия акаунт;

вашето закупуване или употреба от сайта или другите предложения;

предложения от лица, изпозлващи вашият акаунт;

нарушение на някоя от клаузите на това споразумение;

всички твърдения, че всякакви материали, подадени към нас, предадени ни чрез сайта или другите предложения, нарушават или по друг начин засягат авторското право, търговската марка, търговската тайна или друга интелектуална

собственост или други права на трета страна; и/или

нарушение на правата на страна, включително без ограничение всички искове за злепоставяне, клевета, нарушение на права на публичност, нарушение на граници, както и нарушение на права на интелектуална собственост или други права на собственост.

Ако ние предявим иск за обезщетение, вие се съгласявате да търсите и получите писмено разрешение от нас преди да се съгласите да уреждате всякакви искове или действия.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ; МОДИФИКАЦИИ

По всяко време и поради всякаква причина, ние можем да прекратим вашата употреба и вашият достъп до сайта или другите предложения. По всяко време и поради всякаква причина, можем също така да модифицираме или преустановим предоставянето на сайта или другите предложения, както и всяка част от тях, със или без известие до вас. Не се изисква известие, за да влезе в сила право на прекратяване от трета страна. Няма да ни държите под отговорност за никакви директни, индиректни, инцидентни, специални, последователни или примерни щети поради наша модификация или преустановяване на сайта или другите предложения, или прекратяването от наша страна на вашия достъп до сайта или другите предложения.

19. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРКАНСКИ ЩАТИ

Ако изберете да влезете в сайта или другите предложения от държава извън Съединените Американски Щати, то вие сте отговорни за спазването на местното законодателство ако, и до такава степен че, това законодателство е приложимо.

Целият софтуер, използван на сайта или другите предложения, подлежи на експортен контрол от САЩ. Този софтуер не може да бъде свалян или по друг начин експортиран или реекспортиран (1) в (или от гражданин или живущ в) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или друга държава, към която САЩ е наложила режим на ембарго; или (2) към лица в Трежъри отдела на САЩ, от списъка на Специално назначените лица, или Отдела на Министерство на търговията на САЩ за отказ на поръчки. Чрез свалянето или използването на такъв софтуер, вие представяте и гарантирате, че не се намирате, не сте под контрола на, не сте гражданин или постоянно пребиваващ в такава държава или не присъствате в такъв списък.

Запазваме си правото по наша собствена преценка да ограничим достъпността на сайта или другите предложения към всяко лице, географска зона или юрисдикция по всяко време.

20. РАЗНИ

Законите на щата Калифорния се прилагат за това споразумение (независимо от конфликта на принципите на правото в Калифорния). Всеки спор между вас и нас трябва да бъде предявен пред държавата или федералните съдилища, разположени в Лос Анджелис, Калифорния. Ако съдът установи, че част от настоящото споразумение е неприложима, то останалата част от настоящото споразумение ще продължи да се прилага. Това е цялото споразумение между вас и нас, отнасящо се до сайта или другите предложения и настоящото споразумение замества всички предходни писмени или устни споразумения, които може да съществуват между нас. Не можете да прехвърляте вашите права или задължения по това споразумение на никого без нашето писмено съгласие. Неспособността ни да приложим дадена разпоредба от настоящото споразумение не означава отказ от правото ни да прилагаме същата разпоредба за в бъдеще. Заглавията, съдържащи се в настоящото споразумение, са само с информативна цел, но те самите не са приложими разпоредби на настоящото споразумение.

Последна ревизия на 29 юли, 2003 г.

 

© 2003. Herbalife International of America. Всички права запазени.