Могат ли продуктите на Herbalife да увредят черния дроб?

Тестове за съответствие на продуктите и етикетите на Herbalife Nutrition

Не, продуктите на Herbalife нe могат да причинят увреждане на черния дроб. Всеки ден милиони души консумират безопасно продуктите на Herbalife Nutrition. Няма открити, познати на учените хепатоксини (познати и под името „токсични химически съставки, които увреждат черния дроб), които да са намерени в нашите продукти, нито някога е имало заключение и/или доказателство за връзката между някой от нашите продукти и съставки и чернодробно заболяване.

Всъщност, няма доказателство в подкрепа на никое твърдение, че консумирането на продукти на Herbalife Nutrition може да се свърже с увреждане на черния дроб или хепатит сред здрави по-рано, преди да започнат да консумират продуктите ни лица.

Нашата програма „От семето до масата“ се грижи всички съставки в продуктите на Herbalife Nutrition да преминат през щателна проверка, заложена според научни проучвания. Всичките съставки, използвани като суровини в нашите продукти, работят в единен механизъм ведно с балансиран хранителен режим, здравословен активен начин на живот и подпомагат нормалното функциониране на тялото. Нашите иновативни производствени бази притежават сертификат по Стандарт ISO 45001: Здраве и безопасност на работното място, издаден от NSF-ISR. 

Има ли някаква доза истина в медицинските твърдения относно продуктите на Herbalife Nutrition и усложненията в здравословното състояние на човек?

От 2005 г. до днес 27 правителства по света са разследвани недоказани твърдения, че продукти на Herbalife Nutrition вероятно причиняват увреждания на черния дроб. Решението след подобно разследване бе, че не последва никакво законово действие спрямо продукти на Herbalife Nutrition, тъй като не е имало никакви доказателства за връзка между нашите продукти и докладваните случаи на увреждания на черния дроб.

Нашият екип специалисти работи в тясно сътрудничество с правителствени власти и лекари, като предоставяме пълна прозрачност и достъп до архивните досиета на продуктите, както и рецептите (формулите) за производство на продуктите и съставките. Освен това по своя инициатива споделяме резултати от независими тестове, доказващи чистотата и съставките на продуктите.

Освен това, опровержения от нашите научни специалисти, както и от уважавани независими експерти са подавани и много от тях и са публикувани по различни поводи в уважавани специализирани списания. Част от тях са изброени по-долу:

Източник на съдържание: https://www.herbalife.co.uk/faq/can-herbalife-products-cause-liver-damage/