ЕТИКА И СЪОТВЕТСТВИЕ

Етичен кодекс за поведение на Herbalife

Етичният кодекс за поведение на Herbalife представя основните средства, чрез които нашата организация изразява отдадеността си към етичните и правните норми на поведение на нашите служители и заинтересовани лица. Кодексът предлага ефективна и задълбочена рамка на очакванията на предприятието относно етичното поведение и ни дава насоки, за да постигнем целта си да превърнем света в по-здраво и щастливо място.

Служителите на Herbalife преминават обучение относно кодекса всяка година. Последната актуализация на кодекса е на 16 декември 2022 г.

Гореща линия за въпроси относно етиката и съответствието

Ние сме тук и ви слушаме! Независимо дали сте служител, изпълнител, дистрибутор, клиент, продавач на Herbalife или член на широката общественост, ние ви насърчаваме да изразявате притесненията си относно неправомерно поведение, предполагаеми нарушения на закона или възможни нарушения на нашия Кодекс за поведение на Herbalife, както и други свързани фирмени политики и процедури.

Ако сте служител на Herbalife, помислете дали първо да не поговорите с вашия ръководител, представител на отдела по етика и съответствие, правния отдел или отдела по човешки ресурси. Ако се чувствате неудобно да изразите проблема вътрешнофирмено, силно ви насърчаваме да се възползвате от някой от вариантите по-долу. Ако видите или чуете нещо, което не е в съответствие с нашите ценности, предлагаме други методи, чрез които да подадете сигнал за вашето притеснение, 24 часа на ден, седем дни в седмицата, без страх от отмъщение, като се обадите на телефон (0800)-46038, посетите IntegrityLine.Herbalife.com или изпратите имейл на отдела по етика и съответствие на EthicsandCompliance@herbalife.com.  Горещата ни линия се обслужва от независима трета страна. Когато това е разрешено от закона, сигналите могат да бъдат подадени анонимно.

Herbalife не одобрява отмъщението или каквото и да е неправомерно поведение срещу всеки, който е подал сигнал относно потенциално нарушение на закон, наредба или политика.

Telephone icone

Обадете ни се

0800-46038

Open laptop icon

Посетете ни

 IntegrityLine.Herbalife.com

Етичен кодекс за поведение на Herbalife – вижте и изтеглете кодекса

За допълнителни характеристики и функционалности изтеглете Кодекса за поведение на Herbalife в PDF версия директно от браузъра. Можете да го видите в Adobe.

Herbalife Code of Conduct - Dutch - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - English - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - French - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - German - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - Italian - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - Polish - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - Portuguese Brazil - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - Russian - Dec 16 2022

Herbalife Code of Conduct - Turkish - Dec 16 2022