Безопасни ли са продуктите на Herbalife?

Herbalife Nutrition се придържа към най-високите производствени стандарти на всеки от пазарите, на които оперира

Да, всички продукти на Herbalife са безопасни. Всички продукти на компанията са безопасни, когато се консумират според указанията на етикета. За да подчертаем важността от безопасността на потребителите, препоръчваме на всеки потребител с медицинско заболяване или хранителни ограничения да се консултира с лекаря си преди да започне да консумира Herbalife продукти.

Продуктите на Herbalife Nutrition са безопасни за Вашето здраве. Няма доказана причинно-следствена връзка между хепатоксичност, чернодробно заболяване, увреждане на бъбреците или рискове за здравето и продуктите на Herbalife Nutrition. Всички наши продукти са създадени по начин, по който да спазват съответните световни, европейски и национални разпоредби, за да сме сигурни, че продуктите са безопасни за употреба от здрави лица над 18 г.

Как да съм сигурен, че продуктите на Herbalife Nutrition са безопасни за мен?

Прочетете как Herbalife Nutrition прави тестове за безопасност на продуктите.

Herbalife Nutrition тества всички продукти, както в своите производствени лаборатории, така и чрез сертифициращи организации трети страни, за да гарантира съответствие с регулаторните указания. Тестваме, после отново тестваме и след това пак тестваме. Herbalife Nutrition разполага с внедрена мащабна глобална система за наблюдение на безопасността след пускане на продукт на пазара, която е посочила отговорни лица – представители наблюдатели на фармакологичната общност, които събират информация за всякакви нежелани последствия, за които се твърди, че са свързани с някой от нашите продукти, във всички над 90 пазара, на които работим.

За да се гарантира едно разбиране и спазване на всички политики и процедури за бдителност на безопасността на потребителите на глобално ниво, екипът от отдел „Безопасност на потребителите“ за целия свят предоставя и периодично обучение за персонала от отдел „Обслужване на клиенти“ на Herbalife Nutrition и за други лица, които могат да получават входящи доклади за нежелани последствия.

Прочетете повече за нашия ангажимент към качеството.

Нашият екип от отдел „Безопасност на потребителите“

Отделът „Безопасност на потребителите“, отговарящ за целия свят, е екип от отдадени медицински и здравни професионалисти, както и такива, които защитават правата на потребителите, чиято мисия е да гарантират, че Herbalife Nutrition спазва най-висшите стандарти за безопасност, за да защити своите потребители на всеки пазар по света.

Нашата водеща в промишлеността програма за безопасност включва съвременни технологии и изчерпателни методи за аналитично наблюдение, за да можем да превърнем обратната връзка от потребителите в знание.

По този начин потребителите могат да се чувстват уверени, като знаят, че всичко, което правим, е да създаваме информирани преживявания при консумация на продуктите, образователни инструменти и материали за безопасност на храненето и стабилни протоколи за действие с цел смекчаване на риска и, разбира се, да поддържаме добро управление на продуктите, като спазваме всички разпоредби за безопасност и защита на потребителите в световен мащаб.

Източник на съдържание: https://www.herbalife.co.uk/faq/is-herbalife-safe/