Herbalife измама ли е?

Златен стандарт за гаранции на Herbalife Nutrition

Не, Herbalife не е измама. Herbalife Nutrition е глобална компания за директни продажби, която разработва и продава продукти за здравословно хранене, както и хранителни добавки.

Основана през 1983, Herbalife Nutrition се разраства до там да бъде компания №1 в света за здраве и управление на теглото и е една от най-големите международни компании за здравословно хранене в света. Ние доставяме висококачествено хранене на потребителите по целия свят чрез мрежа от независими Членове.

Бизнес възможността на Herbalife Nutrition се основава на нашия ангажимент към висококачествени стандарти и прозрачност. С ниски начални разходи и 90-дневна гаранция за връщане на парите Herbalife Nutrition предлага гаранция на всеки, който иска да стане независим Член.

Бизнес възможността на Herbalife Nutrition включва и упорита работа. Няма пряк път към богатството, няма гаранция за успех.  

Herbalife Nutrition подпомага независимите Членове с маркетингови инструменти и такива, подходящи за социалните мрежи, включително методи за възнаграждаване на постигнатите продажби. Компанията има над 40 години опит в хранителната индустрия и продължава да бъде избор № 1 за продукти, свързани със управлението на теглото и благосъстоянието.

Защо Herbalife Nutrition не е измама?

Herbalife Nutrition работи в над 90 държави по целия свят, като стриктно спазва всички местни, регионални и глобални закони и разпоредби. Гаранцията от Herbalife Nutrition „Златен стандарт“ е набор от политики, въведени с цел да защитим всички наши независими Членове и клиенти.  

Какво представлява нашата гаранция „Златен стандарт“?

  1. Не се изисква минимално количество покупки и първоначалните разходи са ниски. Единствената изисквана покупка, за да станете Член на Herbalife Nutrition или да се включите в Herbalife Nutrition бизнес, е Пакетът за Членство в Herbalife Nutrition. Не се изисква закупуването на продукти. Ако избера да закупя продукти, аз разбирам, че моите покупки не трябва да надвишават собствените ми потребности или количествата, които считам, че мога да препродам в разумен период от време.
  2. 90-дневна гаранция за пълно възстановяване на сумата, заплатена за Пакета за Членство в Herbalife Nutrition, ако Членството е прекратено, по каквато и да е причина. Ако избера да прекратя моето Членство в рамките на 90 дни, аз имам право на пълновъзстановяване на сумата, заплатена за покупка на Пакет за Членство в Herbalife Nutrition.
  3. 100-процентова гаранция за връщане на продукт, плюс транспортни разходи за връщането на всички продукти, закупени в предходните 12 месеца, ако Членството бъде прекратено, по каквато и да е причина.
  4. Няма изискване за закупуване на каквито и да е средства за продажба и бизнес инструменти за обезпечаване на дейността за стартиране или осигуряване на успех на Вашето Членство в Herbalife Nutrition.
  5. На етикета на продукта ние ясно дефинираме ползата от всеки продукт и подходящия метод за употреба – желаем да бъдете напълно сигурни, че използвате правилния продукт по правилния начин, за да постигнете реалистични резултати. Ние Ви даваме реалистични очаквания на Бизнес възможността и Ви запознаваме с усилието, необходимо за успех на всички нива.
  6. Ние предоставяме ясна, точна и своевременна информация на потенциалните Членове относно възможните приходи.

Източник на съдържание: https://www.herbalife.co.uk/faq/is-herbalife-a-scam/